วันเสาร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2553

General Orientation on U.S.Higher Education Opportunities

บริการร่วมแนะแนวการศึกษาประเทศสหรัฐอเมริกา จัดบรรยายในงาน "The 25th U.S. Higher Education Fair 2010 " ที่ ชั้น 6 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกต ประตูน้ำ
ในวันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม 2553 ตั้งแต่ 9.00-16.30 น ตามหัวข้อต่อไปนี้

9.00-11.00      การศึกษาวิชา กฎหมาย บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ และแพทย์ศาสตร์
11.00-12.00      การขอวีซ่านักเรียน
13.00-14.00      แหล่งทุนการศึกษา
14.00-15.00      การเขียน Statement of Purpose
15.00-15.45       การสอบ TOEFL & GRE
15.45-16.15        การโอนเงินเพื่อการศึกษา

ขอเชิญผู้สนใจ เข้ารับฟังฟรี พร้อมรับเอกสารเกี่ยวกับการศึกษาประเทศสหรัฐอีกมากมายค่ะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น