วันพุธที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2554

Pre Departure Orientation at AUA Rajdamri, Bangkok

The Thailand Coalition of Non-Profit Educational Advisory Services organizes 3 Pre Departure Orientation for students that have been accepted by U.S.institutes before departing Thailand at Room 300,AUA Language Center, Rajdamri from 12.30-17.00 hrs. on following dates:  Friday, May 20; Saturday, July 23 and Friday, October 14 2554.

Seminar topics include student visa application, rules and regulations for international students, travel arrangements, money matters, registration, academic environment and students life in the U.S. by U.S. consular officers and U.S. universities alumni.

Reservation by email: counseling@auathailand or call Natrudee   ( EducationUSA advisor) at 02 6505040 ext.4006 with your name,email address/telephone number,your U.S.institute's name and program offered.

This free of charge service  have been supported by U.S. Embassy, the Office of Civil Service Commission, the Bangkok Bank Public Company Ltd. and AUA Language Center.

วันจันทร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2554

Highline Community College's Information Session at AUA,Rajdamri

Meet Ms.Mariko Fujiwara, Director of International Recruitments at 2nd floor, AUA Library, AUA Language Center, Rajdamri ,Bangkok from 3.00-5.00 p.m. on Tuesday, January 25th,2011.
Please reserve your seat at 02 6505040 ext 4006 or counseling@auathailand.org

Join us and find out why a Washington Community College is so attractive to International students these days?

Highline Community College, a 2 years state supported college located in Des Moines, Washington; the only community college in Washington offering a special program that prepares you to transfer to the top US universities.

Highline's partnership programs with universities:
- Study Hospitality and obtain the Bachelor's degree from U.of Nevada,Las Vegas
- Study both in the US & Switzerland to obtain a triple degree in Hospitality, including   internship & job placement around the world
- Obtain an MBA through 2+2+1 program

Short Term Program & Internship : You can join our short term program ( 3 months to 12 months) and study and do internship in the popular field such as Hospitality, Customer Service, Early Childhood Education, International Business, and Accounting.

Great incentives: Scholarships,Leadership & campus jobs, Dormitory, and a great environment close to Seattle!

To learn more,visit www.highline.edu/international.

วันเสาร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2553

General Orientation on U.S.Higher Education Opportunities

บริการร่วมแนะแนวการศึกษาประเทศสหรัฐอเมริกา จัดบรรยายในงาน "The 25th U.S. Higher Education Fair 2010 " ที่ ชั้น 6 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกต ประตูน้ำ
ในวันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม 2553 ตั้งแต่ 9.00-16.30 น ตามหัวข้อต่อไปนี้

9.00-11.00      การศึกษาวิชา กฎหมาย บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ และแพทย์ศาสตร์
11.00-12.00      การขอวีซ่านักเรียน
13.00-14.00      แหล่งทุนการศึกษา
14.00-15.00      การเขียน Statement of Purpose
15.00-15.45       การสอบ TOEFL & GRE
15.45-16.15        การโอนเงินเพื่อการศึกษา

ขอเชิญผู้สนใจ เข้ารับฟังฟรี พร้อมรับเอกสารเกี่ยวกับการศึกษาประเทศสหรัฐอีกมากมายค่ะ

วันศุกร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2553

"California College of the Arts's information session"

Counseling_auathailand will hold the information session for California College of the Arts, a private 4 year visual art college in San Francisco,Califnornia. CCA offer various majors in Architecture and Visual/performing arts:illustration, industrial design, interior design, metal/jewelry, photography and many more.

You will meet Ms.Shiraz Chavan, Assistant Director of International Admissions to learn about their programs and share experience with their alumni at Counseling unit, 2nd floor,AUA Library,
179 Rajdamri rd.,Bangkok (Sky train:Rajdamri station)

Thursday,October 7,2010 from 15.30-17.00 Hrs.

For reservation: 02 6505040x4006  or email:counseling@auathailand.org

http://www.cca.edu/admissions/international

"7th OCSC International Education Expo 2010"

Office of the Civil Service Commission invite students,parents,educators to participate in their largest education event in Thailand " 7th OCSC International Education Expo 2010" on November 6-7,2010 from 10.00-18.00 hrs at 5th floor,Siam Paragon,Bangkok.

meet educationUSA counselors and get educationUSA information at U.S.Embassy booth ( S6)

The Thailand Coalition of Non-Profit Educational Advisory Services

established since 1984, is the cooperation of 4 non-profit advising offices.

Members:     The U.S.Embassy
                        The Office of Civil Service Commission
                        Bangkok Bank Public Company
                        AUA Language Center

Activities:
                 " General Orientation" on U.S.Higher Education Opportunities on Saturday,Oct.9, 2010 from 9.00-16.30 hrs. at 6th floor, 
Amari Watergate Hotel
(in "The 25th U.S   Higher Education Fair 2010 organized by IIE)
              
for details :www.iiethai.org or call 02 6520653

                 " Pre Departure Orientation" on Friday,November 12, 2010
from 9.00-12.30 hrs.  at Komut Room, 29th floor, 
Bangkok Bank Public company,Silom Road, Bangkok 
call for reservation: 02 2301329-30

                 "Outreach Program" to Nakornratchasima
             Presentation on " Study in the U.S.:Preparation and Scholarship " 
at "Suranaree Technology University" on Wednesday,September 22,2010 
from 13.30-15.30 hrs and "Pak thong chai pracha narumit school"
on Thursday,September 23,2010 from 10.30-12.00 hrs.

วันอังคารที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2553

"Counseling_auathailand"


"Counseling_auathailand"  

one of 450 EducationUSA global educational advising network affiliated with the Bureau of Educational and Cultural Affairs,U.S.Department of State,is providing free EducationUSA counseling services to students.

There are 7 EducationUSA advising centers in Thailand

Bangkok :     U.S.Embassy
                        Bangkok Bank
                        The Office of Civil Service Commission
                        Knowledge Plus
                        AUA Language Center

Chiangmai :  ACESongkhla :    Hat Yai Wittayalai